ATC Pjatt > ATC-Pjatt

Import/eksport av schematics etc. (var 'WalkingFrozen')

(1/2) > >>

DJrasus:
Reminder om 
Utlegg / lagring av mappet cretive ?

Floyd-ATC:
Har begynt å se på saken. Har fått på plass en prototyp på autentisering, autorisasjon, samt opp- og nedlasting av filer. Nå må jeg fundere litt på selve håndteringen av schematics og interaksjon med WorldEdit før jeg kommer videre.

http://minecraft.atc.no/import_export.html

Cybersyn:
Hvordan har du tenkt til å løse dette? Hele kart er jo ganske store. Importdelen virker også interessant hvis det er slik det høres ut.

argh99:
Floyd?
Hva er det man kan gjøre når man har logget inn på http://minecraft.atc.no/import_export.html?
Står "Upload something" "Velg fil" under pluginsene til serveren :P

Cybersyn:
Når jeg trykker på "Upload something"

--- Sitat ---System error
error:     Can't use an undefined value as a symbol reference at /home/floyd/public_html/minecraft.atc.no/import_export.html line 219.
context:     
...     
215:     
216:     if ($cmd eq 'upload') {
217:     my $q = $m->cgi_object;
218:     my $fh = $q->upload('file');
219:     binmode $fh;
220:     print "<pre>\n";
221:     while (read($fh, my $buf, 4096)) {
222:     # print $buf;
223:     }
...     
code stack:     /home/floyd/public_html/minecraft.atc.no/import_export.html:219
/home/floyd/public_html/minecraft.atc.no/autohandler:24
raw error

Can't use an undefined value as a symbol reference at /home/floyd/public_html/minecraft.atc.no/import_export.html line 219.


Trace begun at /usr/local/share/perl5/HTML/Mason/Exceptions.pm line 125
HTML::Mason::Exceptions::rethrow_exception('Can\'t use an undefined value as a symbol reference at /home/floyd/public_html/minecraft.atc.no/import_export.html line 219.^J') called at /home/floyd/public_html/minecraft.atc.no/import_export.html line 219
HTML::Mason::Commands::__ANON__('cmd', 'upload', 'file', '') called at /usr/local/share/perl5/HTML/Mason/Component.pm line 135
HTML::Mason::Component::run('HTML::Mason::Component::FileBased=HASH(0x7fb5d0496f20)', 'cmd', 'upload', 'file', '') called at /usr/local/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1302
eval {...} at /usr/local/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1292
HTML::Mason::Request::comp(undef, undef, undef, 'cmd', 'upload', 'file', '') called at /usr/local/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 955
HTML::Mason::Request::call_next('HTML::Mason::Request::ApacheHandler=HASH(0x7fb5d044bb40)') called at /home/floyd/public_html/minecraft.atc.no/autohandler line 24
HTML::Mason::Commands::__ANON__('cmd', 'upload', 'file', '') called at /usr/local/share/perl5/HTML/Mason/Component.pm line 135
HTML::Mason::Component::run('HTML::Mason::Component::FileBased=HASH(0x7fb5d037a108)', 'cmd', 'upload', 'file', '') called at /usr/local/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1297
eval {...} at /usr/local/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 1292
HTML::Mason::Request::comp(undef, undef, undef, 'cmd', 'upload', 'file', '') called at /usr/local/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 481
eval {...} at /usr/local/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 481
eval {...} at /usr/local/share/perl5/HTML/Mason/Request.pm line 433
HTML::Mason::Request::exec('HTML::Mason::Request::ApacheHandler=HASH(0x7fb5d044bb40)') called at /usr/local/share/perl5/HTML/Mason/ApacheHandler.pm line 168
HTML::Mason::Request::ApacheHandler::exec('HTML::Mason::Request::ApacheHandler=HASH(0x7fb5d044bb40)') called at /usr/local/share/perl5/HTML/Mason/ApacheHandler.pm line 825
HTML::Mason::ApacheHandler::handle_request('HTML::Mason::ApacheHandler=HASH(0x7fb5cf8366b8)', 'Apache2::RequestRec=SCALAR(0x7fb5d0494ba8)') called at (eval 52) line 8
HTML::Mason::ApacheHandler::handler('HTML::Mason::ApacheHandler', 'Apache2::RequestRec=SCALAR(0x7fb5d0494ba8)') called at -e line 0
eval {...} at -e line 0

--- Slutt sitat ---

Navigering

[0] Oversikt

[#] Neste side

Skift til full visning