Nyeste innlegg

Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
General discussion / Sv: xbox 360 gamertags
« Nyeste innlegg av mk7070 16. November 2016, 08:35 am »
Late bump.

Gamertagen min på xbox 360 er crapXface


Hvis jeg spiller på den går det for det meste i Mw2, BO2 (Gun game) eller Dark Souls.
22
Minecraft / Sv: Minecraft Pjatt
« Nyeste innlegg av argh99 15. November 2016, 20:54 pm »
Det var en god idé
23
Minecraft / Sv: Minecraft Pjatt
« Nyeste innlegg av Emilpoika 10. November 2016, 11:16 am »
Vel, tar man i betraktning utfallet av det amerikanske presidentutvalget så må jeg gjøre en liten endring på muren.
Den skal gå tvers igjennom kartet mellom OPs&VIPS og skille dem fra vanlige spillere, og de vanlige spillerne skal selv betale for muren!
24
Minecraft / Sv: Hebblocks
« Nyeste innlegg av Emilpoika 23. Oktober 2016, 16:35 pm »
Om dere vet om noe jeg kan forbedre eller kommer på noen redstone eller commandblock ting jeg kan bygge og lage video om så håper jeg dere sier i fra til meg. x)

Har sett mange "dansegulv" av både redstone og vanlige blocks (via commandblocks/World Edit).
Hva med å forsåke å lage et slikt selv?
Evt. med egen musikk fra notebocks/commandblocks?
25
Minecraft / Hebblocks
« Nyeste innlegg av Hebelub 23. Oktober 2016, 15:06 pm »
Jeg har nettop startet en Youtubekanal som heter Hebblocks, (fordi jeg heter Hebelub) --> https://www.youtube.com/channel/UCB5xudO3WK3bxc2vB-ryf1g
Den inneholder alt fra redstone til commandblocks. :P Om dere vet om noe jeg kan forbedre eller kommer på noen redstone eller commandblock ting jeg kan bygge og lage video om så håper jeg dere sier i fra til meg. x)
26
Minecraft / Sv: Minecraft Pjatt
« Nyeste innlegg av Emilpoika 20. Oktober 2016, 23:00 pm »
Oi! Lenge siden sist det har skjedd noe i denne tråden nå :o

Ja, men det er jo ikke mye aktivitet på serveren heller ;)
Selv har jeg alltid forumet åpent i en fane på maskinen. -Til og med nå! Gamle vaner er vond å vende.
Men da er jeg vel en av de få (eneste?) som fortsatt får med seg at noen poster i forumet rett etter de har gjort det?
Floyd er vel kansje en av de som er oftest innne, regner jeg med?
27
Minecraft / Sv: Minecraft Pjatt
« Nyeste innlegg av argh99 20. Oktober 2016, 20:31 pm »
Oi! Lenge siden sist det har skjedd noe i denne tråden nå :o
28
Generelt teknisk / CentOS 7 nmap-ncat does not support SOCKS5
« Nyeste innlegg av Floyd-ATC 16. Oktober 2016, 19:59 pm »
Tunneling an ssh session through a SOCKS5 proxy (e.g. using Tor) should be possible by adding the following to your
Kode: [Velg]
/etc/ssh/ssh_config file:

Kode: [Velg]
Host *.example.com
        CheckHostIP no
        Compression yes
        Protocol 2
        ProxyCommand ncat --nodns --proxy-type socks5 --proxy 127.0.0.1:9050 %h %p

Unfortunately, RHEL7/CentOS 7 ships with a rather antiquated version of nmap-ncat (a modern replacement for the now unmaintained BSD netcat) and this version only supports socks4.

Trying to use socks4 is similar to using no proxy at all, it fails with the following rather cryptic error message:
Kode: [Velg]
get_sock_port: getnameinfo NI_NUMERICSERV failed: ai_family not supported
Solution:
Uninstall the useless version of nmap-ncat:
Kode: [Velg]
yum erase nmap-ncatDownload the newest RPM from https://nmap.org/download.html
Install it. Example:
Kode: [Velg]
yum localinstall ncat-7.30-1.x86_64.rpmFix your
Kode: [Velg]
/etc/ssh/ssh_config as shown above.
29
Generelt teknisk / Powershell: Round to nearest integer
« Nyeste innlegg av Floyd-ATC 14. Oktober 2016, 10:07 am »
For some bizarre reason, Microsoft decided that Powershell should by default use "Banker's rounding" which by their logic is more "natural" than what people "entrenched in C" (as well as any other programming language and elementary school level mathematics) would expect.

Long story short, Powershell will by default round both 1.5 and 2.5 to 2, 3.5 and 4.5 to 4 etc.

Workaround? Define the following function to get the universally expected "round UP from .5" behaviour:

Kode: [Velg]
function round( $value, [MidpointRounding]$mode = 'AwayFromZero' ) {
  [Math]::Round( $value, $mode )
}


Kode: [Velg]
PS> [int]3.5
4
PS> [int]4.5
4
PS> round 3.5
4
PS> round 4.5
5
30
Generelt teknisk / Powershell: continue does quite the opposite in a piped foreach loop
« Nyeste innlegg av Floyd-ATC 21. ſeptember 2016, 15:29 pm »
In these two code snippets, the "continue" keyword does quite the opposite of what it's supposed to:
Kode: [Velg]
PS C:\> ('a','b','c') | % { $_; continue }
a
Kode: [Velg]
PS C:\> ('a','b','c') | foreach { $_; continue }
a

When spelling the code out like you would in a sane scripting language, it works as expected:
Kode: [Velg]
PS C:\> foreach ($i in ('a','b','c')) { $i; continue }
a
b
c

Go figure.
Kode: [Velg]
PS C> $PSVersionTable.PSVersion

Major  Minor  Build  Revision
-----  -----  -----  --------
4      0      -1     -1

Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 10