Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Emner - Floyd-ATC

Sider: [1] 2 3 ... 12
1
This question seems to be a FAQ that nobody seems to understand or answer correctly, instead answering a lot of other questions dealing with clock irregularity and loss of precision when dealing with nanoseconds. Neither of which matter when you're using double precision and only want milliseconds for moving a game object on the screen or whatever and the occasional jitter or skew from a timesync event isn't going to bring about the end of civilization as we know it.

So here's how I finally managed to solve it with my fairly limited C++ skill:
Kode: [Velg]
double now() {
  auto time = std::chrono::system_clock::now().time_since_epoch();
  std::chrono::seconds seconds = std::chrono::duration_cast< std::chrono::seconds >(time);
  std::chrono::milliseconds ms = std::chrono::duration_cast< std::chrono::milliseconds >(time);
  return (double) seconds.count() + ((double) (ms.count() % 1000)/1000.0);
}

Sample output:
Kode: [Velg]
1577703729.406= Unix timestamp in seconds as a double with millisecond precision.

There you have it.

Useful in pretty much any formula that deals with time in seconds, yet somehow not documented anywhere and unbelievably verbose for a modern library supposedly written specifically to deal exclusively with time.

2
Generelt teknisk / intermittent dhclient bad udp checksum
« på: 12. November 2018, 08:01 am »
Running a CentOS 7.3 router with DHCP address from my ISP, I would sometimes get an IP address, sometimes not. Sometimes the IP address would get assigned but then fail to renew, causing seemingly random loss of connectivity. Rebooting would sometimes fix it, sometimes not. Very annoying.

Studying the problem over time, tcpdump revealed that the UDP checksum on outgoing packets from dhclient would periodically have bad checksums. Not empty, just incorrect. Why this happens only sometimes and not all the time is beyond me, it's probably just a stupid bug in dhclient but I found the following workaround:

Kode: [Velg]
firewall-cmd --permanent --direct --add-rule ipv4 mangle POSTROUTING 0 -p udp -m udp --dport 68 -j CHECKSUM --checksum-fill
This will recalculate the UDP checksum on all outgoing UDP/68 traffic and not touch anything else. Reload firewalld with "systemctl reload firewalld" or reboot for the change to take effect, then verify with tcpdump.

Kode: [Velg]
tcpdump -i ens160 -nn -vv port 68(Substitute ens160 with your external interface, obviously)

It's also possible to activate the change by repeating the firewall-cmd without the "--permanent" clause ofcourse, but I usually just reboot to make absolutely sure I didn't break anything while experimenting --  this may not be feasible in your environment BUT on the other hand, if you are reading this then chances are you are already experiencing random service interruptions so.... You decide.

3
Ylands (Early Access) / Server down, need update
« på: 25. Februar 2018, 22:24 pm »
I've been out of the country for a week and so I missed the last updates and the server crashed while I was away. Will get it patched and back up tomorrow.

4
Ylands (Early Access) / Server crashed, restarting
« på: 07. Januar 2018, 11:00 am »
The server process crashed some time between last night an now, I have just restarted it. Since log spam is an issue, the main log is redirected to NUL and so there's no real chance of finding out what happened.

5
Ylands (Early Access) / English speaking players
« på: 24. Desember 2017, 13:28 pm »
Hi, this server is mainly intended for norwegian speaking players but all well-behaved players are ofcourse very welcome. I will try to make the most important information available in both languages but please ask if you have any questions.

I am "Threepwood" in game and my current base can be found on the NW tip of the starter island. My handle on Steam and in the Ylands forum is "Soondead", you can look me up there as well if you like.

6
Ylands (Early Access) / Important!
« på: 24. Desember 2017, 13:24 pm »
Please do not log out while sitting or lying down, this makes the server go into a logging frenzy and potentially fills up the disk so we risk losing map data. I keep an eye out for this problem and restart the server as needed, but I'm not here 24/7.

Restarting the server can sometimes take a little while because the different components do not always start properly.

7
Ylands (Early Access) / Viktige, kjente feil
« på: 22. Desember 2017, 00:04 am »
Denne posten er på INGEN måte komplett, tanken er bare å holde feil (og status på disse) oppdatert etter hvert som vi oppdager dem. Det kan enten være ved egen erfaring eller basert på informasjon fra https://ylands.com/community/ og http://steamcommunity.com/app/298610/discussions/2/

Når du finner noe som mangler på lista, post et svar og så oppdaterer jeg etterhvert. Jeg skal også forsøke å oppdatere lista etterhvert som feil blir rettet. Likevel: For offisiell informasjon må du sjekke det offisielle forumet.

Generelt

Alle spillere starter med en ødelagt "barrier generator" som kan repareres og deretter plasseres ut og aktiveres. Denne er personlig, det er kun du som kan bruke den og spillet gir deg kun EN. Hvis du greier å miste den, f.eks. ved å plassere den ut men ikke aktivere den, så er den borte inntil serveren wipes.

IKKE forsøk å logge ut mens du sitter eller ligger! Dette får serveren til å gå i spinn, fylle opp disken med loggmeldinger og til slutt ikke klare å lagre kartet og alt går tapt. Jeg sjekker for dette regelmessig.

Det kan fortsatt forekomme at du blir "stuck" eller faller igjennom terrenget. Trykk enter og bruk kommandoen "/unstuck". Denne vil vise noen alternativer, f.eks. "/unstuck 1" for å respawne der du ville ha gjort om du døde.

Ved forsøk på å klatre opp eller ned stiger kan man bli teleportert til et helt annet sted i verden hvor det finnes (eller har fantes!) en stige.

Mat

Avataren din kan sulte ihjel selv om du er logget av. (Pass på å låse inn verdisaker!)

Ressurser

Trestubber er noen ganger usynlige på kloss hold og synes kun på avstand. Kollisjonsboksen er der fortsatt og kan gjøre det vanskelig å både bevege seg og plukke opp ting. Virker som en manglende LoD mesh.

Skip

Forsøk på å plassere ting ("free placing" med V) hvis du er i førsteperson (ved å trykke C) ombord på skip får fysikkmotoren til å gå berserk.

Forsøk på å legge ting løst på dekk kan noen ganger få fysikkmotoren til å gå berserk, andre ganger stabiliserer det skipet på samme måten som ankeret.

Lavtflyvende måker som kolliderer med skipet har tilsynelatende 10 ganger så stor masse som skipet og vil skyve det kraftig ut av kurs og/eller få fysikkmotoren til å gå berserk. Løses ofte greit ved å finne og drepe den aktuelle måken.

Forsøk på å plassere lykter eller lignende på en båt kan noen ganger få denne til å havne et helt annet sted enn der du hadde tenkt. Tingene har enkelte ganger dukket opp igjen ved å logge ut og inn, andre ganger kan de plukkes opp et sted i nærheten. Noen ganger har de imidlertid blitt helt borte, muligens fordi de er plassert under terrenget.

Dersom du går (eller teleporterer) langt unna båten din eller skipet ditt og kommer tilbake vil det noen ganger vises som en svart modell uten noe påbygg av noe slag. Logg ut og inn.

Dyr

Ville dyr som skal streife rundt og angripe intetanende turister slutter ofte å streife, og blir i stedet stående og kan angripes nesten uten risiko for kjøtt og skinn. (Pass på, det kan være en til i nærheten)

Kart

Kartet oppdateres tregt men fungerer ellers så lenge dui er logget inn. Dessverre går alle oppdateringer TAPT når du logger ut. Det er derfor viktig å tegne ned posisjonen til øyer du har funnet på et stykke papir ute i den virkelige verden. (Dette kan uansett være smart siden det ikke finnes noen måte å merke av hus eller andre viktige steder på kartet i spillet)


8
Ylands (Early Access) / Ylands.atc.no TEST
« på: 21. Desember 2017, 23:32 pm »
Rust-serveren var aldri noen suksess, mye fordi spillet faktisk aldri ble utviklet videre og mest fordi noe ved spillet gjorde at det tiltrakk seg en helt spesiell type antisosiale mennesker.

Ylands fra Bohemia Interactive gikk nylig i Early Access og er stappfullt av bugs, men KAN bli det nye Minecraft. I tillegg til en helt egen vri på survival-temaet så legger de helt fra starten opp til å støtte alt fra minigames og mods til private dedikerte servere. I utgangspunktet var det ikke planlagt å slippe noen dedikert server før utpå nyåret (februar 2018) men såpass mange av oss ønsket å få leke med den gamle versjonen tross at den tilfører spillet enda flere merkelige bugs.

Det er bare det at spillet er utrolig fengende til tross for alle sine åpenbare feil, og grafikken som ved første øyekast ser utrolig primitiv og gammeldags ut klarer å formidle følelsen av vær, vind, kulde og varme bedre enn det aller meste jeg har sett.

En helt annen ting er at Bohemia Interactive så langt har imponert i både sitt eget forum og på Steam. Kjapp, presis respons med en gang man rapporterer noe som ikke har vært rapportert før, og de tilpasser fremdriften basert på tilbakemeldinger til tross for at de har en plan og et tidsskjema å forholde seg til. Dette er ikke et lite drittfirma.

Jeg vil virkelig anbefale å ta en titt, og hvis du er nysgjerrig så er du velkommen til å søke opp "ylands.atc.no" inne i spillet og være med. Bare husk hva jeg har sagt: Merkelige bugs. Overalt. Regn med å miste alt du har flere ganger. Jeg har selv startet om igjen en lang rekke ganger og kommer utvilsomt til å gjøre det igjen.

Med litt tid kan dette bli en verdig arvtaker for minecraft.atc.no som vel har gått ut på dato.

9
Google Chrome will complain loudly if run as root, telling you to add --no-sandbox manually and then showing you a warning that this is a really bad idea. Imagine if you could have Gnome solve the problem for you?

Well, you can. First of all, understand that running a web browser as root IS a bad idea, because there will always be security vulnerabilities. However, since Linux is a modern operating system, it's quite possible to be logged in as root and still run the web browser as a less privileged process:

First, create a separate user account that will be used for web browsing. For example: "anonymous".
Make sure you give this user a really REALLY strong password. You will never need to actually use it.

Now copy the file "/usr/share/applications/google-chrome.desktop" to "/root/.local/share/applications/google-chrome.desktop"

Edit all the lines starting with "Exec=" by inserting "gksu -wu anonymous". For example:
Kode: [Velg]
Exec=gksu -wu anonymous /usr/bin/google-chrome-stable %U

Now log out and log back in to restart the Gnome shell, and you should be able to start Chrome without any hassle. Use the command "ps auxfw | grep chrome" to verify that the processes run as "anonymous" and not as "root". Remember that any manual changes to the browser settings etc. must be made under "/home/anonymous".

10
Spent several weeks banging my head against the wall with this problem. When trying to start "atom" it just never appeared. When trying with "atom -f" (to run in the foreground) I would get the following error messages:
Kode: [Velg]
[ERROR:browser_main_loop.cc(231)] Running without the SUID sandbox! See https:
[WARNING:audio_manager.cc(314)] Multiple instances of AudioManager detected
[WARNING:audio_manager.cc(314)] Multiple instances of AudioManager detected
[ERROR:browser_main_parts.cc(126)] X IO error received (X server probably went away)

I focused on the first error message for a long time and found all sorts of red herrings, closed bug reports and no actual solutions. Finally it dawned on me that the actual problem was the LAST error message. I access my desktop via X2GO and therefore have a pretty special DISPLAY environment variable. Maybe that had something to do with it?

https://github.com/atom/atom/issues/4360

Kode: [Velg]
# cp /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libxcb.so.1 /opt/atom
# sed -i 's/BIG-REQUESTS/_IG-REQUESTS/' /opt/atom/libxcb.so.1

...and suddenly atom worked.

11
Generelt teknisk / CentOS 7 nmap-ncat does not support SOCKS5
« på: 16. Oktober 2016, 19:59 pm »
Tunneling an ssh session through a SOCKS5 proxy (e.g. using Tor) should be possible by adding the following to your
Kode: [Velg]
/etc/ssh/ssh_config file:

Kode: [Velg]
Host *.example.com
        CheckHostIP no
        Compression yes
        Protocol 2
        ProxyCommand ncat --nodns --proxy-type socks5 --proxy 127.0.0.1:9050 %h %p

Unfortunately, RHEL7/CentOS 7 ships with a rather antiquated version of nmap-ncat (a modern replacement for the now unmaintained BSD netcat) and this version only supports socks4.

Trying to use socks4 is similar to using no proxy at all, it fails with the following rather cryptic error message:
Kode: [Velg]
get_sock_port: getnameinfo NI_NUMERICSERV failed: ai_family not supported
Solution:
Uninstall the useless version of nmap-ncat:
Kode: [Velg]
yum erase nmap-ncatDownload the newest RPM from https://nmap.org/download.html
Install it. Example:
Kode: [Velg]
yum localinstall ncat-7.30-1.x86_64.rpmFix your
Kode: [Velg]
/etc/ssh/ssh_config as shown above.

12
Generelt teknisk / Powershell: Round to nearest integer
« på: 14. Oktober 2016, 10:07 am »
For some bizarre reason, Microsoft decided that Powershell should by default use "Banker's rounding" which by their logic is more "natural" than what people "entrenched in C" (as well as any other programming language and elementary school level mathematics) would expect.

Long story short, Powershell will by default round both 1.5 and 2.5 to 2, 3.5 and 4.5 to 4 etc.

Workaround? Define the following function to get the universally expected "round UP from .5" behaviour:

Kode: [Velg]
function round( $value, [MidpointRounding]$mode = 'AwayFromZero' ) {
  [Math]::Round( $value, $mode )
}


Kode: [Velg]
PS> [int]3.5
4
PS> [int]4.5
4
PS> round 3.5
4
PS> round 4.5
5

13
In these two code snippets, the "continue" keyword does quite the opposite of what it's supposed to:
Kode: [Velg]
PS C:\> ('a','b','c') | % { $_; continue }
a
Kode: [Velg]
PS C:\> ('a','b','c') | foreach { $_; continue }
a

When spelling the code out like you would in a sane scripting language, it works as expected:
Kode: [Velg]
PS C:\> foreach ($i in ('a','b','c')) { $i; continue }
a
b
c

Go figure.
Kode: [Velg]
PS C> $PSVersionTable.PSVersion

Major  Minor  Build  Revision
-----  -----  -----  --------
4      0      -1     -1


14
Screeps / A method for tile based path caching in Screeps
« på: 12. ſeptember 2016, 19:51 pm »

Because path finding is one of the most CPU intensive ("expensive") operations in Screeps, the need to re-use paths is a well known topic. Generally speaking, the following factors must be considered when choosing a cache strategy:

- CPU cost of learning new paths (insert)
- CPU cost of changing existing paths (update)
- CPU cost of looking up paths (select)
- CPU cost of pruning outdated entries (delete)
- Storage space

For any caching scheme to worthwhile, we must assume that each path in the cache should ideally be inserted once and selected as many times as possible. Because changes are inevitable and there is no absolute way to determine how often an individual path will be selected, the scheme must allow update and delete operations to be carried out with reasonable performance.

Most scripting languages offer built-in data types that fulfill all of these requirements but in Screeps there is another factor which severely limits the options: Storage performance.

Because all information in Screeps Memory must be serialized before storage and deserialized before use, the total number of objects in Memory soon becomes an important factor in addition to the already tight restrictions on storage space. Add to this the fact that data structures like arrays and hash tables introduce storage overhead when serialized, and it soon becomes obvious that storing fewer and bigger strings is favorable over smaller and more numerous variables.


What's in a path

An important realization is that an individual path from Pos1 to Pos2 contains much more information than just how to get from Pos1 to Pos2. Given a cluster 10 positions around Pos1 in one room and a second cluster of 10 positions around Pos2 in another room, it is fair to assume that the majority of the steps in each of the 10*10=100 possible paths between the two clusters will actually be the same. This is especially true if there is a road between the two clusters. Storing multiple instances of the same information is not only a waste of storage space (and therefore a waste of CPU resources to serialize/deserialize) but also means more information has to be processed when performing insert/update/delete and select operations.


Possible solutions

This leads to the obvious solution that information should be stored per tile so that each tile contains information about how to reach other tiles from there. At this point one might think in terms of a simple nested hash:

   cache[from_tile][to_tile] = direction

There is a number of problems with this approach. First, let's say we have 10 rooms, each room may have up to 2500 tiles (of which atleast 1% are in use). A very conservative estimate of 250 first level entries with 250 second level entries means we have 62500 objects in memory that need to be serialized and deserialized each tick. It soon becomes obvious that with all the information needed to uniquely identify each position this puts us well above the 2048K limit even before we put in any directions. One might therefore consider normalizing the information by separating information per room:
 
   cache[from_room][from_tile][to_room][to_tile] = direction

This eliminates the need to spell out each room name 250+250 times but we still have over 62500 objects in memory and use a non-trivial amount of storage space just to store structural characters such as "{},:".


Custom serialization

In response to this, a common idea is to consider other ways to serialize and deserialize Memory. I do not suggest doing this, because of several reasons:

- Performance is unlikely to be that much better unless you place severe limitations on what can be stored in memory.
- The built-in Memory access scheme relies on the possibility to access Memory in a certain way. We must either accomodate this or reimplement everything, hopefully without hurting performance.
- It is much more beneficial to address the fundamental problem and reduce the number of tiny objects we need to store. In a way, this means applying our own idea of serialization but targeting only a specific part of the data structure.


Packing information as densely as possible

One critical bit of information about the Memory object in Screeps is that it can handle UTF-16 characters. At first glance, this may seem irrelevant because room names and tile coordinates do not contain special characters, but coupled with Javascript's built-in methods for storing and retrieving UTF-16 character codes this gives us a rather convenient way to store and retrieve 16-bit values (albeit with a few important restrictions, google UTF BOM for details.)

Why is this useful? Consider the fact that a single tile coordinate can be expressed using 6+6 bits (remember, 6 bits can store a single number from 0 to 63) and a direction can be expressed using 3 bits. We have to keep in mind that certain special character codes in UTF-16 are invalid but it turns out that we can actually use the 16th bit as long as we keep those 4 highest bits in the range between 0 and 8 inclusive.

This puts us at 16 bits (2 bytes) per tile even with the direction, but we can do even better than that. If a tile happens to contain directions to multiple consecutive destinations we can choose to store them as a "span", similar to how Run Length Encoding works. Distinguishing between a span and an individual destination can be done using a "magic" direction of 0:

   code1 = x1 + (y1*50) | (1<<12) // 0x1000   Single destination with direction=1

   code1 = x1 + (y1*50) | 0       // 0x0000   Span begins at x1,y1
   code2 = x2 + (y2*50) | (3<<12) // 0x3000   Span ends at x2,y2 with direction=3

Strings of these codes can be stored for each tile, effectively reducing the number of objects to serialize/deserialize by atleast a factor of 250. For rooms with a large amount of walkable tiles, this factor can be even higher.

An alternative to the x+50y approach is to use bit shifting exclusively:

   code1 = x1 | (y1<<6) | (1<<12)

I have not bothered with benchmarking these to see which one is faster. My guess is that the difference in terms of CPU time is negligible.


Implementing access

Even if the problem of storage space and serialization/deserialization performance has been solved, there is still the non-trivial matter of implementing efficient methods to insert/update/select and delete information. These are our findings:

- The codes should always be sorted by tile address (x+50y). This eliminates the need to search the entire string to the end in both the case of a cache miss and a new insert, because the search can be aborted as soon as a higher address is encountered. The search is always carried out on the packed data structure to search the shortest string possible.

- Only when an insert/update is needed, the packed format (with spans) should be unpacked (without spans) so individual addresses can be inserted, updated or appended as needed. The unpacked data structure must be sparse, otherwise the compression operation will require a constant loop of 2500 iterations even for a string with no actual information in it.

- Only when all modifications have been made, the unpacked structure should be packed (with spans). This is the most expensive algorithm of the three in terms of CPU time because the entire unpacked string must be processed. It is therefore beneficial to put as much information into the string at once rather than making small, incremental changes.


Pseudocode for learning

Kode: [Velg]
for each tile T1 in path including start(1)
  stop if T1 is in a different room from start(2)
  get next direction as D
  fetch routing table for tile T1
  for each tile T2 in path including target(3)
    update table T1; move in direction D to reach T2
  store routing table for tile T1

1) The path will typically start with the first move, not the first tile. We need to put information into the first tile because that's where creeps will (hopefully) start later too.
2) The pathfinder may provide suboptimal results for rooms where we do not have vision. Instead of trying to deal with this in each case, simply learn the path leading to the next room and recalculate the path once we get there and see the roads etc. This also serves as a safeguard against the script spending ages on learning just one very long path.
3) The creep will probably want a path leading to the target later on, not the tiles in between, so don't forget this crucial little detail. The information about the tiles in between are just a nice bonus. You may want to try reducing the cache size and learning time by only learning the ultimate destination but in my experience this reduces the overall efficiency by causing more path searches. (See "What's in a path".)


Actual results

My current implementation runs at GCL4 with path information for 11 rooms and 40+ creeps. My total Memory is around 200 Kbytes total but I can pretty much decide how much memory to use by adjusting the cache age. My current setting is 1800 ticks, which seems to work pretty well. According to screeps-profiler, the average time to move creeps is 0.370ms, this includes pathfinding, learning, routing and the occasional fallback to moveTo/ignoreCreeps:false for collision avoidance. I use the new Pathfinder and typically see between 0 and 3 path searches per tick. Take info account that I am relatively inexperienced with both Javascript and Screeps so your results may differ. Anyway, this is what my current data structure looks like:

Kode: [Velg]
Memory
  rooms
    r Container object for routing information
      E##N## One hash per room
        xxyy Tile coordinates formatted as 4 digits, one hash per tile
          mru Game.time of last access
          local String of UTF16 characters for this room
          E##N## String of UTF16 characters for destination room
          E##N## String of UTF16 characters for destination room


Possible improvements

- This is just one possible storage structure, but I strongly recommended to store one string per combination of rooms, together with cache control data such as a MRU timestamp. This makes it trivial to discard data for any single room or tile when needed.

- Cache invalidation such as handling blocked paths resulting from new structures or using new roads is a huge topic and the full discussion is well beyond the scope of this document. One simple strategy is to introduce a small random chance to recalculate paths even if cached information exists. Another strategy is to drop random tiles from the cache to trigger recalculation.

- The suggested concept of spans form horizontal "stripes" of adjacent tiles. One possible improvement might be to form rectangular areas, either by using a more complicated algorithm to begin with or by splitting and combining adjacent "stripes" in a second pass. It is unclear if this added complexity would provide a net savings in terms of CPU performance and/or storage space.

- It might be worthwhile to store other information (such as path cost) together with the routing information in the form of trailing characters. Although the non-trivial increase in complexity and memory use would require serious consideration, this could be helpful if one wanted to write a modified pathfinder capable of taking cached information into account. 


I'm sharing this in the hope that you will find it useful. If you discover a cool way to improve the efficiency or find a stupid fault in my logic, your in-game feedback would be greatly appreciated. Preferably in the form of a message, not an invasion.


Cloulez aka. FloydATC

15
Shamelessly stolen from Rodney Barnhardt, https://www.experts-exchange.com/questions/28129776/Data-Domain-DR530-Password-Recovery.html#answer39194436

1.Connect to the serial port with the following settings:
o 9600 baud
o 8 data bits
o none/no parity
o 1 stop bit
o none/no flow control

2.Reboot the Data Domain system
3.During RAM test hit one of the following keys (BIOS version depends on which one works)
a.Delete
b.F12
c.F2
d.ESC 2
4.Enter the password, which from what you say, yours should be: d500d
5.Select Server Management (or advanced) and then Console Redirection
6.Set Legacy OS Redirection to ON (MAKE SURE NO OTHER CHANGES ARE MADE!)
7.It will look like it is rebooting, hit the TAB key at the boot screen
8.Type “p” at the prompt and enter the following password: ddrc0s (that is a zero)
9.Select “a” to append the boot-serial option
10.Make the following change by adding this to the kernel boot line: goto-bash console=ttyS0 (this is a zero)
11.Hit ENTER to save the change and then press “b” to continue booting.
12.When the reboot halts, enter the following commands
a.mv /bin/sh x
b.ln –s /bin/bash  /bin/sh
c.dd_bootmodule  --reassemble-only
13.Use the following command to get the root name: cat  /proc/cmdline
14.Depending on what is returned, you will use the following to mount the device:
a.If root=/dev/root-pl1, use dd_dg00p15
b.If root=/dev/root-pl2, use dd_dg00p5
c.If root=/dev/dd_dg00p15, use dd_dg00p15
15.Mount using the results from above. EXAMPLE: mount  /dev/dd_dg00p5
16.Edit the shadow file in vi by typing : vi  /sysroot/etc/shadow
17.Remove the encrypted password from the sysadmin account. The line will look something like this: “sysadmin:#3465@^fg/$GJITFD:13371:0:99999:7:::” After editing, it should look like the following:”sysadmin::13371:0:99999:7::: 
18.Enter :wq to save and exit the editor
19.Then enter the following commands to properly exit and reboot:
a.sync; sync; sync
b.cd/
c.umount  /sysroot
d.reboot
20.Once the system has rebooted, create a new password with the following command: user change password sysadmin

Sider: [1] 2 3 ... 12